TRANSPORT MAZUTA I BITUMENA

Naše preduzeće stoji Vam na raspolaganju za prevoz mazuta i bitumena najmodernijim poluprikolicama nosivosti od 10.000 kg do 26.000 kg.

Vozni park, sastavljen od drumskih i priključnih vozila najpoznatijih svetskih proizvođača (Man, Scania, Daf, Volvo, Renault).

Sva vozila su opremljena u skladu sa domaćim propisima kao i u skladu sa Evropskom konvencijom o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR).

Posedujemo puno osiguranje od odgovornosti za štete na robi i štete pričinjene trećim licima.

METAL FORMA KOS D.O.O. Vam stoji na raspolaganju za transport mazuta i bitumena, kao i transport rasutih materijala i transport hladnjačama.