METAL FORMA KOS DOO

 • TRANSPORT MAZUTA I BITUMENA
  Naše preduzeće stoji Vam na raspolaganju za prevoz mazuta i bitumena najmodernijim poluprikolicama nosivosti 26.000 kg.

  Saznaj više

 • TRANSPORT HLADNJAČAMA
  Naše preduzeće stoji Vam na raspolaganju za prevozom hladnjačama. Nudimo Vam usluge domaćeg i međunarodnog transport hladnjačama.

  Saznaj više

 • TRANSPORT RASUTIH MATERIJALA
  Naše preduzeće poseduje vozila za prevoz rasutih materijala (kamena, asfalta, šodera, peska, gline, žitarica itd.).

  Saznaj više

 • SAKUPLJANJE I TRANSPORT OPASNOG OTPADA
  Naše preduzeće Vam može ponuditi sve vrste sakupljanja, transport i predaje neopasnog i opasnog otpada na tretman ( razduženje...

  Saznaj više

 • OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA
  Otkupljujemo sve vrste sekundarnih sirovina ( gvožđe,lim, bakar, mesing, prohrom, aluminijum, olovo, cink, akumulatore ) po najpovoljnijim cenama.

  Saznaj više

 • ČIŠĆENJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I REZERVOARA
  Naše preduzeće Vam može ponuditi sve vrste usluga u vezi čišćenja opreme i pogona u industriji:

  Saznaj više

O NAMA

 • Transport mazuta i bitumena
 • Prodaja bitumena
 • Transport hladnjačama
 • Transport rasutih materijala
 • Sakupljanje i transport opasnog otpada
 • Čišćenje vakum cisternama (Industrijskih postrojenja, rezervoara, fekalne, kišne i procesne kanalizacione mreže, separatora masti i ulja, taložnika)
 • Otkup sekundarnih sirovina
Saznaj više