SAKUPLJANJE I TRANSPORT OPASNOG OTPADA

Naše preduzeće Vam može ponuditi sve vrste sakupljanja i transporta neopasnog i opasnog otpada.

Neke od vrsta opasnog otpada koje sakupljamo i transportujemo su:

 • 05 01 03* muljevi sa dna rezervoara
 • 05 01 05* mrlje istekle nafte
 • 05 01 06* zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme
 • 05 01 09* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 05 01 11* otpadni od prečišćenih goriva bazama
 • 05 01 12* ulja koja sadrže kiseline
 • 10 02 11* zauljeni otpad iz tretmana rashladne vode
 • 10 03 27* zauljeni otpad iz tretmana rashladne vode
 • 10 04 09* zauljeni otpad iz tretmana rashladne vode
 • 10 05 08* zauljeni otpad iz tretmana rashladne vode
 • 10 06 09* zauljeni otpad iz tretmana rashladne vode
 • 10 07 07* zauljeni otpad iz tretmana rashladne vode
 • 10 08 19* zauljeni otpad iz tretmana rashladne vode
 • 12 01 06* mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene(izuzev emulzija i rastvora)
 • 12 01 07* mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene(izuzev emulzija i rastvora)
 • 12 01 08* mašinske emulzije i rastvori koji sadrže halogene
 • 12 01 09* mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene
 • 12 01 10* sintetička mašinska ulja
 • 12 01 12* potrošeni vosak i masti
 • 12 01 14* mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance
 • 12 01 16* otpadni od gorivih materija koji sadrže opasne supstance
 • 12 01 18* metalni muljevi(od mlevenja,brušenja i oštrenja) koji sadrže ulje
 • 12 01 19* odmah biorazgradivo mašinsko ulje
 • 12 03 01* tečnosti za pranje na bazi vode
 • 12 03 02* otpadni od odmaščivanja parom
 • 13 01 04* hlorovane emulzije
 • 13 01 05* nehlorovane emulzije
 • 13 01 09* mineralna hlorovana hidraulična ulja
 • 13 01 10* mineralna nehlorovana hidraulična ulja
 • 13 01 11* sintetička hidraulična ulja
 • 13 01 12* odmah biorazdradiva hidraulična ulja
 • 13 01 13* ostala hidraulična ulja
 • 13 02 04* mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
 • 13 02 05* mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
 • 13 02 06* sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
 • 13 02 07* odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
 • 13 02 08* ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
 • 13 03 06* mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugacija od onih navedenih u 13 03 01
 • 13 03 07* mineralna nehlorovanja ulja za izolaciju i prenos toplote
 • 13 03 08* sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote
 • 13 03 09* odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote
 • 13 03 10* ostala ulja za izolaciju i prenos toplote
 • 13 04 01* ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe
 • 13 04 02* ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu
 • 13 04 03* ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe
 • 13 05 01* čvrste materije iz peskolova i separatora ulje voda
 • 13 05 02* muljevi iz separatora ulje voda
 • 13 05 03* muljevi od hvatača ulje
 • 13 05 06* ulja iz separatora ulje voda
 • 13 05 07* zauljena voda iz separatora ulje voda
 • 13 05 08* mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje voda
 • 13 07 01* pogonsko gorivo i dizel
 • 13 07 02* benzin
 • 13 07 03* ostala goriva(uključujući mešavine)
 • 13 08 01* muljevi i emulzije od desalanacije
 • 13 08 02* ostale emulzije
 • 13 08 99* otpadni koji nisu drugačije specificirani
 • 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih upstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama
 • 15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks(npr.azbest)
 • 15 02 02* apsorbenti, meterijali za filtere(uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama
 • 16 01 04* otpadna vozila
 • 16 01 07* filteri za ulje
 • 16 01 10* eksplozivne komponente(npr.vazdušni jastuci)
 • 16 01 11* kočione obloge koje sadrže azbest
 • 16 01 13* kočione tečnosti
 • 16 01 14* antifriz koji sadrži opasne supstance
 • 16 01 21* opasne komponente drugacije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14
 • 16 02 11* odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike HCFH,HFC
 • 16 02 12* odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest
 • 16 02 13* odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačije od one navedene u 16 02 09 di 16 02 12
 • 16 02 15* opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme
 • 16 06 01* olovne baterije, otpadni akumulatori
 • 16 06 02* baterije od nikl-kaldijuma
 • 16 06 03* baterije koje sadrže živu
 • 16 07 08* otpadi koji sadrže ulje
 • 16 07 09* otpadi koji sadrže ostale opasne supstance
 • 16 08 02* istrošeni kazalizatori koji sadrže opasne prelazne metale i opasna jedinjenja prelaznih metala
 • 16 08 05* istrošeni katalizatori koji sadrže fosfornu kiselinu
 • 16 08 06* istrošene tečnosti upotrebljene kod katalizatora
 • 16 08 07* istrošeni katalitatori kontaminirani opasnim supstancama
 • 17 01 06* mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, pločice i keramika koji sadrže opasne supstance
 • 17 02 04* staklo, pastika i drvo koje sadrži opasne supstance ili su kontaminirani opasnim supstancama
 • 17 04 09* opad od metala kontaminiran opasnim supstancama
 • 17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne supstance
 • 17 06 01* izolacioni materijali koji sadrže azbest
 • 17 06 03* ostali izolacioni materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne supstance
 • 17 06 05* građevinski materijali koji sadrže slobodan azbest
 • 19 02 05* muljevi iz fizičko-hemijskog tretmana koji sadrže opasne supstance
 • 19 02 07* ulja i koncentracije od separacije
 • 19 02 08* tečni sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 19 02 09* čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance
 • 19 08 10* smeše masti i ulja iz separacije ulje voda drugacije od onih navedenih u 19 08 09
 • 19 08 11* muljevi koji sadrže opasne supstance iz biološkog tretmana inustrijske otpadne vode
 • 19 08 13* muljevi koji sadrže opasne supstance iz ostalih tretmana inustrijske otpadne vode
 • 19 11 03* tečni otpadi na bazi vode
 • 19 11 05* muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance
 • 20 01 21* fluoroscentene cevi i drugi otpad koji sadrži živu
 • 20 01 23* odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike
 • 20 01 26* ulja i masti drugacije od navedenih u 20 01 25
 • 20 01 33* baterije i akumulatori ukljuceni u 16 06 01, 16 06 02, ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije
 • 20 01 35* odbačena elektronska i električna oprema koja sadrži opasne komponente
 • 20 01 37* drvo koje sadrži opasne supstance

 

Stojimo Vam na raspolaganju i za sve druge vrste opasnog otpada koje se ne nalaze na listi.

 

Posedujemo sve dozvole ministarstva za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada.