OTKUP ALUMINIJUMA

Vršimo otkup svih vrsta aluminijuma.

Posedujemo sve dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje otpadnog aluminijuma i izdajemo dokumenta o kretanju otpada.