ČIŠĆENJE POSTROJENJA I REZERVOARA

decembar 03 2017

Naše preduzeće može da Vam ponudi usluge čišćenja: Industrijskih postrojenja, rezervoara, fekalne, kišne i procesne kanalazicione mreže, separatora masti i ulja, taložnika …